วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คติธรรมสอนใจ

ความรักก็เหมือน 3 G รู้ว่ามีแต่ก็ยังไม่มา

1 ความคิดเห็น:

Search